PLATTFORMS
FÖRETAGEN

EN VIKTIG DEL AV DET FRAMTIDA ARBETE SOM 
SKAPAR MÖJLIGHETER, UNDERLÄTTAR TILLVÄXTEN 
OCH DRIVER DEN SVENSKA EKONOMIN.
 
 

Vår vision

Plattformsekonomin håller snabbt på att bli en del av den reguljära ekonomin. Vi vill se till att fördelarna vårdas och främjas, samtidigt som negativa inslag hanteras och förbättras genom samarbete mellan alla berörda parter. Genom att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och civilsamhället kommer vi att kunna skapa en plattforms ekonomi som gynnar alla.

Hinder

för plattformsekonomin

En förlegad syn på den svenska arbetsmarknaden har en roll att spela, liksom behovet av klarhet om vad som utgör en "arbetsgivare" i Sverige i dag. Lika viktigt för att sektorn ska kunna växa är att alla berörda intressenter måste ta itu med frågor som rör att bygga upp förtroendet, konfrontera tidigare legitima problem och förbättrar plattformsekonomins anseende tillsammans med tillgången till finansiering och social trygghet för arbetstagare i plattformsekonomin.

Affärsmöjligheter som plattforms-ekonomin skapar

Plattformsekonomin skapar nya anställningsformer och kopplar samman arbetsgivare och arbetstagare snabbare och effektivare. Plattformsekonomin kan också vara ett medel som hjälper fler ungdomar, äldre och invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det gör det också möjligt för människor att få tillgång till nya inkomstflöden, samt främja konkurrens och driva på innovation.

VÅRT SAMHÄLLE

 
 
Image by bruce mars
Image by Avi Richards
Image by Thought Catalog
Image by Marten Bjork
Image by Brooke Cagle
Image by NEW DATA SERVICES
Image by Joanna Kosinska
Image by Bethany Legg

MEDLEMSKAP

Många organisationer som vill delta i skapandet och formandet av plattformsekonomin ansluter sig till vårt initiativ. Plattformsekonomin är öppen för alla, från regeringsdepartement och företag, för handelsorganisationer, icke-statliga organisationer, städer, konsulter och privatpersoner.

 

Kontakta oss: Vi vill gärna höra från dig

 

KONTAKT

Slupskjulsvägen 30, 111 49 Stockholm, Sweden

TEL: +46 708 935 037  |