Uppdrag och vision

Vi vill se till att fördelarna med plattformsekonomin vårdas och främjas, samtidigt som negativa inslag hanteras och förbättras genom samarbete mellan alla berörda aktörer. Genom att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och civilsamhället kommer vi att kunna skapa en plattformsekonomi som gynnar alla.

 

Vi har därför fastställt följande mål:

  • Vara en koalition för som representerar plattformsekonomin på svensk och EU-nivå.

  • Vara en handelsorganisation för ärliga aktörer i plattformsekonomin.

  • Vara en pålitlig rådgivare för beslutsfattare och intressenter.

PE-New-LogoTxt-SWE.png