Nyckelfrågor

De prioriterade frågor som vi fokuserar på är:

 

  • Definition av en arbetsgivare - få klarhet och konsekvens samt se till att företagen tar sitt ansvar på allvar (fullt arbetsgivaransvar).

  • Arbetsmiljöverket - Utforma deras roll och ansvar med tanke på den verklighet som råder i arbetslivet i dag och de särdrag som kännetecknar plattformsekonomin.

  • Säkerhet och trygghet - vi arbetar för att understryka att användandet av egenanställda ger en hög gradnivå av trygghetsäkerhet och tillgång till välfärdssystemet och sociala förmåner, såsom rätten till A-kassa.

  • Kronofogden - Egenanställda företag ska inte vara ansvariga för skulder som uppkommit av användare av dessa plattformar. Kronofogden - den statliga myndigheten som ansvarar för inkasso - bör istället rikta sin uppmärksamhet på den berörda individen och inte det egenanställda företag som är en mellanhand.

 

Vi håller oss borta från skattefrågan och kräver inte sänkta skattesatser för den plattformsekonomiska sektorn.

Holding Hands